"misao"

ny hanina - food - la nourriture
mihinana - to eat - manger

Malagasy English français
ny sakafo meal le repas
ny sakafo maraina breakfast le petit-déjeuner
ny sakafo antoandro lunch le déjeuner
ny sakafo hariva dinner, supper le dîner, souper
Noana aho I am hungry J'ai faim
Mangetaheta aho I am thirsty J'ai soif

Malagasy English français
vilany (sauce)pot la marmite
ny lovia, ny vilia,
(kapila, lekaleka, parapane)
plate
dish
l'assiette
le plat
ny sotro
ny sotrokely
spoon
teaspoon
la cuillère
la petite cuillère
ny forosety, fitrebiky,
(sotro rovitra)
fork la fourchette
ny antsy, amesa knife / knives couteau(x)
ny siny pitcher, jug, jar la cruche
ny karafa decanter la carafe
ny tavoahangy
bokitsike
bottle
[little]
la bouteille
[petite]
vera, gilasy glass le verre
ny kaopy, kopy, kapoaka
ny tasikaopy
cup
saucer
la tasse
la sous-tasse
ny zinga beaker le gobelet


misotro - to drink - boire

Malagasy English français
ny lasopy, (katakata) soup la soupe
ro broth le bouillon
ny rano water l'eau
divay wine le vin
labiera beer la bière
ranom-boankazo fruit juice le jus de fruit
limônady lemonade la limonade
ny dite
voafotsy, ravimboafotsy
tea
 
le thé
[plante]
ny solila mint la menthe
tsôkôla chocolate le chocolat
ny kafe coffee le café
kafé misy ronono coffee with milk le café au lait
ny ronono
rononomandry
milk
fermented milk
le lait
le lait caillé


Malagasy English français
iaoritra yoghurt le yaourt
ny foromazy cheese le fromage
ny dibera butter le beurre
ny diloilo, ny menaka,
famonty, solika
oil l'huile
ny vinaigitra vinegar le vinaigre
hanitra spices les épices
ny sakamalaho, sakamalao,
(sakarivo, sakaitany)
ginger le gingembre
ny jirofo, ny jorofo clove le clou de girofle
ny dipoavatra,
sakavironkazo
pepper le poivre
ny sira,
fanasina, hasina
salt le sel
ny lasosy la sauce
ny atody egg(s) œuf(s)
ny hena, (kitoza)
ladobo
meat
 
la viande
la daube
ny saosisy sausage la saucisse,
(le saucisson)
ny lafarina, ny lafarinina flour la farine
ny koba dough la pâte
ny mofo bread le pain


ny tsindrin-tsakafo
le dessert

Malagasy English français
ny mofomamy cake le gâteau
makatsia, briôsy la brioche
ny ranomandry ice cream la crème glacée
ny siramamy
ny fitoeran-tsiramamy
sugar
sugar bowl
le sucre
le sucrier
ny tantely,
(tantele, tintely)
honey le miel
ny kaonfitira,
(kadaka mamy)
jam la confiture
ny vatomamy, bombò candies les bonbons
kaonty bill l'addition, la note
ny vidy, ny vidiny,
(vanga)
price le prix
lafo, lafo vidy,
(mangidy)
expensive cher
morabe, mora vidy,
(boba, babo)
cheap bon marché