toetr'andro - weather, climate - le climat

Malagasy English français
Tany Earth la Terre
volana moon la lune
planeta planet la planète
kintana star l'étoile
ny masoandro sun le soleil
ny fahazavana,
ny hazavana
sunshine, light la lumière
ny aloka shadow, shade l'ombre
ny lanitra sky le ciel
ny rahona cloud(s) nuage(s)
ny zavona fog, mist le brouillard, la brume
aera l'air
ny rivotra wind le vent
ny tafio-drivotra mahery storm la tempête
ny rivomahery gust la rafale
ny rivodoza hurricane, typhoon le cyclone, le typhon
ny tadio whirlwind le tourbillon
ny tselatra,
(kotro-baratra)
flash l'éclair
ny varatra lightning la foudre
ny fandribaratra lightning rod le paratonnerre
ny kotroka,
(orambe, oram-baratra)
thunder le tonnerre, l'orage
avana, antsiben'andriamanitra rainbow l'arc en ciel
ny erika drizzle la bruine, le crachin
ny orana rain la pluie
ny elo umbrella le parapluie
ny elobe le parasol
ny havandra hail la grêle
oram-panala snow la neige


ny maripana - la température

Malagasy English français
ny tondrofana thermometer le thermomètre
mafana
ny hafanana
hot
heat
chaud
la chaleur
mangatsiaka
ny hatsiaka
cold froid [adj.]
le froid
mando humid, (wet) humide
maina dry sec