ny vatana - body - le corps

Malagasy English français
dinitra, hatsembohana sweat la sueur
fitsemboka perspiration la transpiration
ny hoditra skin la peau
ny volo hair poil(x)
volon-doha hair cheveu(x)
ny loha head la tête
ny handrina, (tapik'andrina) forehead le front
fihirifana temple la tempe
taolan-doha, karandoha skull le crâne
ny atidoha,
(betso, betro, vorimby)
brain le cerveau, la cervelle
dindo, fanahy soul l'âme
say, saina spirit l'esprit
eretseretse mind la pensée
ny nofy ratsy nightmare le cauchemar
ny nofy dream le rêve
ny tava face le visage
ny maso eye(s) l'œil / les yeux
manjamaso,
(volotsitry, ankaosy)
eyebrow le sourcil
volomaso, tsibolo eyelash le cil
hodimaso eyelid la paupière
ranomaso, tany tear(s) larme(s)
ny sofina ear(s) oreille(s)
ny orona nose le nez
vavorona nostril(s) narine(s)
ny volom-bava ambony mustache la moustache
ny somotra beard la barbe
ny vaoka sideburns, whiskers les favoris
ny takolaka cheek(s) joue(s)
ny molotra lip(s) lèvre(s)
ny vava mouth la bouche
lanilany palate le palais
ny lela tongue la langue
ivy, ranivy,
(forafora, rora)
saliva la salive
ny nify tooth / teeth dent(s)
hihy, hihi-nify, akanjo-nify gingiva, gums gencive(s)
valanorana, valanorano jaw, jawbone la mâchoire
ny saoka chin le menton
ny vozona neck le cou
ny tenda, (fieo, treotreoka) throat la gorge
ny tratra chest la poitrine
ny nono breast(s) sein(s)
ny fo heart le cœur
mpamerina, vena vein(s) veine(s)
lalan-dra, fanely artery l'artère
ny ra blood le sang
avokavoka lung le poumon
kibo
vavony
belly
stomach
le ventre, l'abdomen
l'estomac
tsinay, aky intestine(s) intestin(s)
sakoitra, viky le ténia
[ver intestinal]
aty liver le foie
afero, ranonafero, (azoazo) bile, gall la bile
morikaty, sarakaty, lelakatry le pancréas
ary, arika, ariny, katry spleen la rate
valahana, voa kidney le rein
tatavia, (tsontsory) urinary bladder la vessie urinaire
amany, fama, oriba, bitsa l'urine
fitatitra nerve(s) nerf(s)
ny nofo flesh la chair
ozatra, nofotra, siraka muscle(s) "
ny taolana bone(s) l'os / les os
harana na karana skeleton le squelette
lamosina back, backbone le dos
ny sandry arm(s) le bras / les bras
helika, tsikelika,
(helike, heliky)
armpit, axilla l'aisselle
ny kiho elbow le coude
ny tanana hand(s) main(s)
felatanana palm of the hand la paume de la main
ny hatotanana wrist le poignet
ny totohondry fist le poing
ny rantsan-tanana finger(s) doigt(s) de la main
ankihibe thumb le pouce
fanondro forefinger l'index
fanondro adala middle finger le majeur
manara-poana ring finger l'annulaire
ankihikely little finger l'auriculaire
(h)oho fingernail, nail l'ongle
lataka, latake penis le pénis, la verge
lalanjaza, totoky vagina, vulva le vagin, la vulve
vody bottom le derrière,
le postérieur
balansy, lambe, sogade buttock(s) fesse(s)
fe thigh la cuisse
ranjo (na peky) leg la jambe
lohalika knee le genou
taolan-dohalika knee cap la rotule
votativo calf le mollet
kitrokely ankle la cheville
hotro, tomotro heel le talon
fela-tongotra, faladia sole of the foot la plante du pied
tongotra foot / feet pied(s)
ratsa-tongotra, akibe toe le doigt de pied,
l'orteil


raokandro
phytotherapy - la phytothérapie

Malagasy English français
aza marofy be healthy! bonne santé !
(fa)hasalamàna health la santé
ny aretina disease la maladie
ny marary ill, sick person le/la malade
ny maharary pain la douleur
hôpitaly hospital l'hôpital
ny mpitsabo nurse l'infirmière
ny dokotera medical doctor, physician le "docteur", médecin
mpanao nify dentist le dentiste
fivarotam-panafody pharmacy, drugstore la pharmacie
ny mpivaro-panafody pharmacist le pharmacien
ny fanafody, ody medication médicament(s)
fimailo,
"kapaoty"
condom le préservatif,
la "capote" [pop.]
virosy, viriosy virus(es) le/les virus
bakteria, otsike bacterium / bacteria bactérie(s)
mikrôby, otrikaretina germ(s) microbe(s)
tazo malaria le paludisme
jamba blind person l'aveugle
marenina deaf person le sourd, la sourde
moana dumb person le muet, la muette
ny maty dead person le mort, la morte
ny faty corpse, cadaver le cadavre