Paositra - Post - La Poste

Malagasy English français
ny birao office, desk le bureau
ny fakitera,
(mpizara taratasy)
mailman
postman
le facteur
le postier
ny hajia postage stamp le timbre
karta pôstaly postcard la carte postale
ny taratasy paper
letter, mail
le papier
la lettre, le courrier
fonosana parcel le colis, le paquet
ny valopy envelope l'enveloppe
penina pen le stylo
pensily hazo pencil le crayon
ny ladiresy address l'adresse
ny mpandefa sender l'expéditeur
ny andefasana addressee le destinataire
ny telefaonina,
(ny telefaona)
phone le téléphone
ny nomerao, ny laharana number le numéro
ny solosaina,
(ôrdinatera)
computer l'ordinateur
ny hafatra message(s) "