fitanterana - le transport

Malagasy English français
Soava dia ! Have a nice trip! Fais un bon voyage !
ny dia lavitra travel, trip le voyage
ny entana luggage, baggage bagage(s)
ny valizy suitcase(s) valise(s)
seranana,
fadi-tseranana
Customs la Douane
pasipaoro passport le passeport
seranam-piaramanidina airport l'aéroport
ny fiaramanidina airplane(s), aeroplane(s) avion(s)
ny seranana,
(seranan-tsambo)
le port
ny sambo boat(s) bateau(x)
botry dhow le boutre
lakana la pirogue
ny lalamby railways, railroads le rail
ny fiarandalamby train(s) "
ny gara train station la gare
ny karatra, (tapakila) ticket le billet de transport
ny lalankely track, trail le sentier
ny lalana path le chemin
sampanan-dalana crossroads le croisement, le carrefour
làlan-tara tarred road la route goudronnée
ny tara, ny godorao tar le goudron
ny mpamily, (sôfera) driver le conducteur, chauffeur
kamiao truck, lorry le camion
ny zotra, bisy
ny fiarabe, kara
bus
coach
l'autobus
l'autocar
fijanonana bus station la gare routière
ny taksy cab le taxi
ny fiara,
ny fiarakodia
car la voiture, l'automobile
fivarotan-dasantsy gas station la station d'essence
ny lasantsy gasoline, (petrol) l'essence
ny kodiarana wheel la roue
môtô motorcycle la moto, le vélomoteur
sarety cart la charrette
posy rickshaw le "pousse-pousse"
bisikileta bicycle, bike la bicyclette, le vélo
ny mpandeha an-tongotra pedestrian le piéton
ny sisin-dalana pavement, sidewalk le trottoir
jiromena traffic lights les feux de circulation