Antananarivo

tanàna - town, city - la ville

Malagasy English français
lapan'ny tanàna,
firaisana
town hall, city hall l'hôtel de ville,
la mairie
ben'ny tanàna mayor le maire
ny kianja public square la place
ny lalana street la rue
ny lalambe, ny arabe l'avenue
ny lakolosy bell la cloche
ny lakoroa,
vokovoko, tanambokovoko
cross la croix
ny fiangonana church l'église, le temple
mompera, pretra, pisoro priest le prêtre
ny kristiana, kristianina christian le chrétien
ny hôtely hotel l'hôtel
ny trano fivarotan-tsakafo,
(ny trano fisakafoana)
le restaurant
ny mpahandro, piketseke cook le cuisinier, la cuisinière
trano fisakafoanana coffee house le café, le bar
ny fianarana learning l'apprentissage
ny sekoly school l'école
ny mpianatra scholar, student l'écolier, l'étudiant
ny mpampianatra teacher le professeur
ny anjerimanontolo university l'université
ny rakibolana, diksionary dictionary le dictionnaire
ny boky
bokim-pianarana
book
textbook
le livre
le manuel scolaire
ny kahie notebook le cahier
trano famakiam-boky library la bibliothèque
fivarotam-boky bookstore, bookshop la librairie
ny magazay, mangazay store, shop le magasin
ny varotra
ny mpivarotra
trade
trader, merchant
le commerce
le commerçant, marchand
ny mpandafo seller, salesman le vendeur
ny mpividy buyer, customer l'acheteur, le client
ny tsena market le marché
fivarota-mofo,
mpanao-mofo
bakery la boulangerie
ny mpanety volo,
(mpanao volo)
hairdresser le coiffeur, la coiffeuse
ny sehatra,
ny lampihazo
theater le théâtre
ny sarimihetsika,
ny sinema
movies, cinema le cinéma
ny saire, ny pisa, (piasa) actor, actress l'acteur, l'actrice
ny piantsa, ny pihira singer le chanteur, la chanteuse
ny donia museum le musée
ny mpiadidy,
filoha, tale
manager, director le directeur
ny mpitantsoratra,
ny sekretera
secretary la secrétaire
ny banky
ny lehiben'ny banky
bank
banker
la banque
le banquier
ny vola
ny vola madinika
money
change
l'argent
la monnaie
ny vola taratasy banknote, bill le billet (de banque)
ny taratasim-bola,
ny seky
cheque, check le chèque
ny karinen'ny ...
taratasim-bola
cheque book le chéquier
ny sonia la signature
ny mpangataka, pangatake beggar le mendiant
ny mpivaro-tena prostitute la prostituée
ny mpangalatra thief, robber le voleur
ny rongovoly bandit, criminal le bandit, le criminel
pôlisy
zandary
policeman
 
le policier
le gendarme
ny fonja, (hagaja),
ny tranomaizina
prison, jail la prison
ny sambotra prisoner le prisonnier
ny vondrom-pasana graveyard, cemetary le cimetière
ny fasana grave, tomb la tombe, le tombeau